Home » Tag Archives: xem nốt ruồi ở ngón chân

Tag Archives: xem nốt ruồi ở ngón chân

Nốt ruồi ở ngón chân nói lên tính cách và vận mệnh thế nào?

Từ lâu, trong thuật tướng số đã có thuật dạng hình dáng, màu sắc và vị trí nốt ruồi để nhận biết tích cách, vận mệnh của con người. Tùy vào vị trí của nốt rồi trên cơ thể thì vận mệnh sẽ khác nhau. xem thêm : nexium 24hr Nốt ruồi ở chân nói gì về tương lai của bạn? …

Read More »